Stredná odborná škola, Račianska 105

Stredná odborná škola, Račianska 105

Račianska 105
83102 Bratislava
IČO: 17314895

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Račianska 105

Stredná odborná škola, Račianska 105, v Bratislave je zameraná na výchovu kozmetičiek a vizážistiek, kaderníkov a fotografov.
Škola má vlastné pracoviská praktického vyučovania: kozmetiku, kaderníctvo a holičstvo, ktoré sú priamo v budove školy a slúžia aj pre širokú verejnosť.
Pracovisko praktického vyučovania učebného odboru fotograf sa nachádza v budove školy.
 

   Študijný odbor:  kozmetička a vizážistka   

    Dĺžka prípravy:  4 roky, odbor je určený pre dievčatá      

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Opis študijného odboru: odborné kozmetické ošetrenie pleti 
    s využitím účinných prípravkov a vhodných spôsobov ošetrenia.  
    Farbenie úprava obočia a mihalníc.                                                                                 Manikúra, masáž
 a ošetrovanie rúk. Denné, večerné a fantazijné líčenie. 
    Farebná typológia, poradenská služba a vizážistika. Obsluha a údržba 
    prístrojov ako aj pomôcok používaných v kozmetických salónoch.

    Učebný odbor:  kaderník

    Dĺžka prípravy:  3 roky, odbor je určený pre chlapcov a dievčatá

    Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška ( výučný list )

    Opis učebného odboru: 
umývanie, strihanie vlasov, holenie. Vodová a 
trvalá         ondulácia vlasov, farbenie, odfarbovanie, dámska a pánska účesová tvorba,             vlasová kozmetika a dezinfekčné prípravky, starostlivosť o ruky a pleť. 

    Možnosť pokračovať v dvojročnom štúdiu v SOŠ odbor - vlasová                 kozmetika - ukončenom maturitnou skúškou.

   
    Učebný odbor:  fotograf

    Dĺžka prípravy:  3 roky, odbor je určený pre chlapcov a dievčatá

    Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška ( výučný list )

    Opis učebného odboru: vyhotovovanie čiernobielych a farebných fotografií,             retušovanie fotografií, vyvolávanie filmov,  kopírovanie a zväčšovanie, reklamná         fotografia, portrétna fotografia, reportážna fotografia. Práce s fotografickými             materiálmi, údržba fotografických a osvetľovacích prístrojov, laboratórnych                 zariadení.

    Možnosť pokračovať v dvojročnom štúdiu v SOŠ odbor - podnikanie               v remeslách a službách - ukončenom maturitnou skúškou.

 
Študijné odbory pre absolventov trojročných učebných odborov

 

   
    Študijný odbor:  vlasová kozmetika

     Dĺžka prípravy: 2 roky, štúdium je denné, určené pre chlapcov aj dievčatá

     Podmienky prijatia: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v trojročnom                                           odbore kaderník

     Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

     Opis študijného odboru: prehlbuje a rozširuje odborné a praktické                           vedomosti a schopnosti potrebné na výkon činnosti v zdravotno - hygienických           službách. Rozširuje vedomosti v riadení prevádzky. Dopĺňa ekonomické,                     psychologické, estetické a výtvarné vedomosti.

    
    Študijný odbor: podnikanie v remeslách a slušbách 

 

     Dĺžka prípravy: 2 roky, štúdium je denné, určené pre chlapcov aj dievčatá

     Podmienky prijatia: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v trojročnom                                             odbore fotograf

     Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

     Opis študijného odboru: Absolvent si prehĺbi vedomosti potrebné pre proces        výroby fotografie a filmu, poskytovanie všetkých služieb fotografickej prevádzky          vrátane doplnkového predaja fotografických materiálov, prístrojov a zariadení, pre      poskytovanie poradenskej a servisnej služby z hľadiska používaných prístrojov            a materiálov.

 
  Pomaturitné kvalifikačné štúdium

    Študijný odbor:  kozmetička a vizážistka 

    Dĺžka prípravy:  2 roky, štúdium je denné, určené pre dievčatá

     Podmienky prijatia:  úspešné vykonanie maturitnej skúšky

     Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška

     Opis študijného odboru: Odborné kozmetické ošetrenie pleti s využitím                  najúčinnejších prípravkov a najvhodnejších spôsobov ošetrenia. Farbenie
     úprava obočia a mihalníc. Manikúra, masáž a ošetrovanie rúk. Denné,
     večerné a fantazijné líčenie. Farebná typológia, poradenská služba a vizážistka.        Obsluha a údržba prístrojov ako aj pomôcok používaných v kozmetických                    salónoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

S kým môžete prísť do kontaktu?

 


Riaditeľka:

Ing. Janka Barkolová

Tel.: 4425 8040, kl. 103 

 
Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie:

Mgr. Želmíra Mušková

Tel.: 4425 8040, kl. 105

 
Zástupkyňa 
riaditeľky pre praktické vyučovanie: 

PaedDr. Vlasta Holčíková

Tel.: 4425 8040, kl. 104

 
Výchovná poradkyňa:

RNDr. Katarína Škultétyová   

Tel.: 4425 8040, kl. 203

Kde nás nájdete?

Zobrazit